Summer events/Turkish Team Meetup

From 2011.igem.org

SYNTHETIC BIOLOGY TURKEY MEETINGS 1.0 OF iGEM TURKEY TEAMS

Organizer: Association of Synthetic Biology – METU-Ankara Team

Sponsors: Bilkent Cyber​​-park

Place: Bilkent Cyber​​-park, Conference Hall, Block B

Date: September 10, 2011/ 9:30 to 16:30

Target Audience: 2011 Turkey iGEM teams, academics, biotechnology companies, undergraduate and postgraduate Students

Speakers: iGEM Teams' instructors, Managers of Association of Synthetic Biology, Cyber-park Managers, IGEM Teams, Bio- entrepreneurship company owners, Invited Foreigner Academics (Teleconference)

Event Description: The aim is to arrange meeting with all Turkey iGEM team members and researhers and related companies in order to discuss the Synthetic biology in Turkey and the iGEM competition potential on ongoing studies. Turkish IGEM 2011 teams will make their presentations of current projects. Academics and corporate experience working in the field of synthetic biology will be done on a brainstorm with the listeners. In addition, synthetic biology Bio- entrepreneurship and conduct presentations will be made about the industry or companies.

Program

9:30-10:00 Registration

10:00-10:45 Opening Speech(organizers, academics)

10:45-11:15 Tea Break

11:15-12:30 Presentations of iGEM Teams

12:30-13:30 Lunch Break

13:30-14:00 Bio-entrepreneurship Company Speeches

14:00-15:00 Presentations iGEM Teams

15:00-15:30 Tea Break

15:30-16:30 SKYPE calls with invited foreigner academic

SENTETİK BİYOLOJİ TÜRKİYE 1.0 iGEM TAKIMLARI BULUŞMASI

Düzenleyen: Sentetik Biyoloji Derneği & METU-Ankara Takımı

Sponsorlar: Bilkent Cyberpark

Yer: Bilkent Cyberpark B blok Konferans Salonu

Tarih: 10 Eylül 2011

Saat 9:30-16:30

Hedef Kitle: 2011 Türkiye iGEM takımları, Akademisyenler, Biyoteknoloji Firmaları, Lisans ve Lisans Üstü Öğrenciler

Konuşmacılar: iGEM Takımları Danışman Hocaları, Organizatörler, Sentetik Biyoloji Derneği Yöneticileri, Cyberpark Yönetimi, iGEM Takımları, Biyogirişimci Şirket Sahipleri, Davetli Yabancı Akademisyenler(Telekonferans)

Etkinlik İçeriği: Sentetik Biyoloji alanında çalışan akademisyenler ,araştırmacılar, firmalar ve iGEM Türkiye takımlarının bir arada olabileceği bir tanışma platformu oluşturarak , sentetik biyolojinin ve iGEM yarışmasının Türkiye` deki mevcut durum ve potensiyellerinin tartışılması ve bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır. Etkinlikte 2011 iGEM Türkiye takımlarının mevcut projelerinin sunumları ve sentetik biyoloji alanında çalışan akademisyen ve şirketlerin tecrübeleri dinleyicileri aktarılacaktır. Ayrıca biyogirişimcilik ve sentetik biyoloji endüstrisi hakkında da firmalar sunumlar gerçekleştireceklerdir.


Etkinlik Programı

9.30-10.00 Kayıt

10.00-10.45 Açılış konuşmaları (organizatörler, akademisyenler)

10.45-11.15 Çay Molası

11.15-12.30 iGEM Takımları Sunumları

12.30-13.30 Yemek Arası

13.30-14.00 Biyogirişimcilik Firma Konuşmaları

14.00-15.00 iGEM Takımları Sunumları

15.00-15.30 Çay Molası

15.30-16.30 Yabancı Akademisyen Davetlileri ile Yurtdışı SKYPE görüşmeleri