Team:Cornell/Week 18

From 2011.igem.org

Results | Protocol | Notebook | Parts Submitted

Week 1 | Week 2 - 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 |


October 2nd - October 8th

Wiki Freeze: Time spent preparing for iGEM 2011 Regional Jamborees: Americas.